The Lands of Erathil

Destruction

XP: 1500

GM only:
Two weeks ago:
Lyle går hen imod sin gamle by. Ser at der er store sorte bannere og hoveder på pæle udenfor byen.
Lyle laver en bål plads.
Lyle laver et ritual, hvor han tegner en tegn med en dør med ild omkring. Han tænder og aktivere ritualet.
Lyle kommer til at lave en portal til the plane of fire, og i samme øjemed skaber han plane of fire i hans billede.
Han går ind på det andet plan og skaber en Lava golem(Fire elemental + Clay Golem).
Han beder den om at følge med sig ind på det materielle plan.
Han går i seng efter at have bedt den om at står vagt.

Lyle sover på the plane of fire.

Kuron Darkhand dukker op efter at have mistet to patruljer. Han laver en aftale med Lyle om at han skal have et sværd af ham.

Lyle laver et sværd til ham. (Se flame tungue). Derefter tager han ind på sit eget plan og tager på sigt seeing.

Hos de andre:
La’lhar giver Gareth Redscale hans scroll of flying.
La’lhar går ned til mage guilden sammen med Bob, guardsman for Gareth Redscale.

Hilfdan har lavet en cirkle som han gerne vil have La’lhar til at være center for. Den skal virke som et slags batteri skaber for mages.

La’lhar går med til ritualet og efter et meget kaotisk ritual så vågner han op. Det ser ud til at fokusset for ritualet, lanternen, er fyldt med arkanisk energi. 4 af troldmændene er omkommet i ritualet og stedet ser meget kaotisk ud.

Der skabes Lantern of Magic og Chaos Crystal.

Gareth Redscale går ned til den gamle pelor kirke for at finde en paladin orden og finder ud af kirken er lukket og tingene beslaglagt. Han går til magistratet for at finde information og Silena Illwater bliver inviteret på besøg til at se Gareth Redscales kirke og se hans bog.

Gareth sender folk ud til at holde gudstjeneste og til at hænge plakater op.

Bobs rester bliver givet til Gareth.
Gareth prøver at genoplive Bobs. Han lykkedes kun at få en tegning af sit symbol til at lyse.

Dag gået

Silena Illwater kommer forbi kroen og får læst profetien.
Hun giver Gareth papirer omkring Pelor kirken og deres ordner.

Bagefter går Gareth og La’lhar ned til magi skolen og til Hilfdan. Han viser den sin kælder med The Lantern.

Her prøver Gareth at se om han kan blive empowered af den til at kunne kaste magi. Det lykkedes ikke.

De går med Hilfdan op og kaster en sending til Lyle. Det lykkedes og de får kort kommunikeret med hinanden.

Efter en dags tid kommer Lyle hoppende ud af pejsen i Gareths kro.

Han går over og snakker med Raislun om Taruzim og hans kult leder sammen med La’lhar. Og de snakker også om den person som Lyle har lavet et sværd til.

La’lhar prøver at kaste en magi med sin Chaos Crystal i hånden og får græs til at gro.

Lyle leger med ild fra en lokal smedje.

Lyle og Gareth Redscale går hen for at besøg Aldor Lightwell.

Lyle fortæller Aldor at han har lavet en portal til elemental plane of fire.

Gareth Redscale og Aldor rør ved Gareths symbol nede i et vandkar. Det sender Gareth ind i væggen og slår ham ud.

Comments

Algast

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.