The Lands of Erathil

Destruction

XP: 1500

GM only:
Two weeks ago:
Lyle går hen imod sin gamle by. Ser at der er store sorte bannere og hoveder på pæle udenfor byen.
Lyle laver en bål plads.
Lyle laver et ritual, hvor han tegner en tegn med en dør med ild omkring. Han tænder og aktivere ritualet.
Lyle kommer til at lave en portal til the plane of fire, og i samme øjemed skaber han plane of fire i hans billede.
Han går ind på det andet plan og skaber en Lava golem(Fire elemental + Clay Golem).
Han beder den om at følge med sig ind på det materielle plan.
Han går i seng efter at have bedt den om at står vagt.

Lyle sover på the plane of fire.

Kuron Darkhand dukker op efter at have mistet to patruljer. Han laver en aftale med Lyle om at han skal have et sværd af ham.

Lyle laver et sværd til ham. (Se flame tungue). Derefter tager han ind på sit eget plan og tager på sigt seeing.

Hos de andre:
La’lhar giver Gareth Redscale hans scroll of flying.
La’lhar går ned til mage guilden sammen med Bob, guardsman for Gareth Redscale.

Hilfdan har lavet en cirkle som han gerne vil have La’lhar til at være center for. Den skal virke som et slags batteri skaber for mages.

La’lhar går med til ritualet og efter et meget kaotisk ritual så vågner han op. Det ser ud til at fokusset for ritualet, lanternen, er fyldt med arkanisk energi. 4 af troldmændene er omkommet i ritualet og stedet ser meget kaotisk ud.

Der skabes Lantern of Magic og Chaos Crystal.

Gareth Redscale går ned til den gamle pelor kirke for at finde en paladin orden og finder ud af kirken er lukket og tingene beslaglagt. Han går til magistratet for at finde information og Silena Illwater bliver inviteret på besøg til at se Gareth Redscales kirke og se hans bog.

Gareth sender folk ud til at holde gudstjeneste og til at hænge plakater op.

Bobs rester bliver givet til Gareth.
Gareth prøver at genoplive Bobs. Han lykkedes kun at få en tegning af sit symbol til at lyse.

Dag gået

Silena Illwater kommer forbi kroen og får læst profetien.
Hun giver Gareth papirer omkring Pelor kirken og deres ordner.

Bagefter går Gareth og La’lhar ned til magi skolen og til Hilfdan. Han viser den sin kælder med The Lantern.

Her prøver Gareth at se om han kan blive empowered af den til at kunne kaste magi. Det lykkedes ikke.

De går med Hilfdan op og kaster en sending til Lyle. Det lykkedes og de får kort kommunikeret med hinanden.

Efter en dags tid kommer Lyle hoppende ud af pejsen i Gareths kro.

Han går over og snakker med Raislun om Taruzim og hans kult leder sammen med La’lhar. Og de snakker også om den person som Lyle har lavet et sværd til.

La’lhar prøver at kaste en magi med sin Chaos Crystal i hånden og får græs til at gro.

Lyle leger med ild fra en lokal smedje.

Lyle og Gareth Redscale går hen for at besøg Aldor Lightwell.

Lyle fortæller Aldor at han har lavet en portal til elemental plane of fire.

Gareth Redscale og Aldor rør ved Gareths symbol nede i et vandkar. Det sender Gareth ind i væggen og slår ham ud.

View
Revelation

Experience earned: 1000

GM only:
Gareth Redscale, Mig-Thal og La’lhar travels towards the orc camp.

The are meet by a patrol of 4 orcs. They kill them.

Gareth starts hearing the whispers of Felgrim as he prays to him.

They travel towards Illguard after defeating the orcs.

Day passed.
The arrive at Illguard.

Gareth explains the fate of the northern town, Belgrast.

Gareth informs Silena Illwater about the orc threat.

Extreme weather appears bringing snow. The weather is caused by the lack of nature bound personification.

Firenna and Gareth spends the night together.
Day passed.

La’lhar tries to melt the snow surrounding the snow around the inn.

Tarkin is released from the from the basement by Gareth.

Felgrim and Tarkin discusses religion.

Gareth creates snowshoes for La’lhar, Mig-Thal and himself.

Gareth went to talk to the magistrate, and got little to no help from talking to Silena Illwater.

Mig-Thal went to the library and found a book regarding their current situation. This was mostly due to his luck. The book in question is Myths and Prophecies.

La’lhar went to the old wizard college. Here he met the wizard, Hilfdan. He discovered that his spells could be fueled by La’lhar.
La’lhar was given a scroll of fly and invited back the next day.

View
Ritual end

GM only:

Gareth Redscale mister Affinity Community.
Mig-Thal mister Evil Affinity.
Dag gået

De stopper et ritual.
La’lhar springer stedet i luften.
Alexis dør i eksplosionen
La’lhar bliver taget til fange.

Dag gået

Tarkin cultist priest.

Day passed

Firenna har fået et symbol af Gareth Redscale. Det lyser.
Garath 19, 17. Divine saves?
Felgrim st. cubert præst

Dag gået
Lyle laver en ild rose
Lyle bliver teleporteret hjem
Dag gået
Gareth Redscale rejser nord på
Lyle spiser suppe på blomsten
Dag gået

View
One must go

GM only
Dag gået
Lyle snakker med Raislun og kan ikke finde nogen information omkring de auraer han har set

Mig-thal bliver lukket ind på biblioteket.

De finder det sidste hideout og slår 2 veterans og en priest ned.

Lyle slæber den ubevidste priest igennem byen.
Får 3 vagter til at sove.

Slæber liget væg.

Episk deception fra Garath og Mig-thal

Ritual bliver færdig.
De andre dræber en barbed devil.
La’lhar mistede sin shadow og death essens.
Den magiske scarificial knife absorbere dens essens.

la’lhar gik ind og stak den scarificial knife i sig over alteret.
Han blev besat og endte efter en samtale med et væsen med at angribe Mig-thal.
Lalhar har ofret halvdelen af fire affinity til Taruzim.
Lalhars baby er der ikke længere ild i.
Mig-Thal angreb lalhar og lykkedes at stoppe ham og falder selvom.

Lyle finder ud af han har snakket med en priest i 5 timer og så tager han hen til de andre.
Han finder de andre og ser kniven og og tænker han må stoppe den
Ham og mig-thal slås lidt og det lykkedes lyle at stoppe ham.

Lyle prøvede at rensekniven. Den blev istedet beriget med mørke og kaos.

De andre vågner og de snakker om det hele.

Garath får samlet kniven op og taget den ud til de andre.

View
The plot thickens

GM only

Garath mistet community affinity
Mig-thal mistet Evil affinity

Dag gået

De stopper et ritual
La’lhar springer stedet i luften
Alexis dør
La’lhar bliver taget til fange

View
New beginning

GM only:
Alex viser Raislun det symbol som han tegner.
Raislun siger det er et gammelt, henviser til en bog om ritualer som det er i.

Folk som har pillaged bliver gennet mod arenaen og puttet i makeshift fængsler.

Gareth opsøger sisters of shadow. Får en aftale af Silena Illwater.

Firenna overnatter stående i Gareths værelse

Dag gået

Lyle har solgt 4 vildt nice tæpper og 3 kåber for 50gp.

De dræber en Cultist fra dem med de blå kåber med sølvkant
Fundet et symbol til den demon/devil de tilbeder, hånd indhyllet i flammer.
Deaths Children organisationen som tilbeder devil/demon.

View
World Ends

GM only:
Niklas absorberede 2 affinity aspeect shards

Pyrus døde, mistede ikke noget

Philip Døde, mistede madness

Har fundet En erinyes som følger ham

Alex har fundet en protectar

View
Noble goes down

GM only:
La’lhar was overcome with madness.

Mig-Thal destroyed a table
Day passed

La’lhar got imbued with chaos.
Made his food come alive
Made a “table” with non-ecludian geometry

They fought in the arena and killed 2 giant scorpions and 2 displacerbeast

View
Last battle

GM only:
Gralaug fought against some humans in the arena and won.

Day has passed.
Nothing happens next day as the guards does not want to interact with the players
Day has passed
Flarn is killed by an ogre in the areana.
Day has passed
Garath fought against a mintaur and it let him won.
Lyle fought a half ogre and won
Mig-thal fought a Thri-keen and won.

Mig-thal collapsed during a fight with ogres..
Day has passed
Lyle laver et banner med affinity.
Day has passed
Lyle disingrates 5 targets.
Mig-thal is able to manifest spells after a successful arcane roll
Day has passed
The players practice
Mig-thal wins in dice
Day has passed

View
When Lyle gives you lemons
you force Lyle to stop summoning lemons

One last training day remained before the Fire Worms had to once again amaze the audience within the arena. For once a training session progressed without anyone needing babysitting or loosing their motoric abilities.

After a rough night of sleep the Fire Worms led by Gareth Redscale enters the arena to see two big towers with a cliff between them. On the other side of the field a group of small goblins enters the arena. However that is not everything, within the pit between the towers their still remain two dozen slaves armed to the teeth with shovels and pickaxes (they where probably placed as a third party whom would seem of no interest but then reveal to be powerful gladiators and just kill everyone). However the Fire Worms took no chances and divided into two teams. “The awesome team” (which consisted of Mig-Thal & Gareth) would attempt to siege the secondary tower crawling with goblins, while “the almost-as-awesome team” (which consisted of the remains) would finish off the potential dangerous slaves while they were still within the pit.

The Fire Worms once again seemed unbeatable and finished of every single living being in the arena within minutes. They where once again escorted back to their cell as the prime time entertainment of the night.

The following days the fire wormed relaxed a bit without anyone drawing or touching the magic circle thingies. After which another challenge presented itself in the arena.

Two ogres and two orcs would be today’s sacrificial entertainment. The match starts early with a souvenir for the fans, Gareth trip when he throw his first javelin of the match and it flies into the grandstand skewering a potential fan. The fight is easily won and the Fire Worms still had plenty of energy to spare.

TO BE CONTINUED

GM only:
La’lhar Died. Lost one of his affinities. He assisted being chained after the incident where Mig-Thal punched him into the air.

Gareth Redscale Killed a minor noble as per orders from Silena Illwater

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.