The Lands of Erathil

Ritual end

GM only:

Gareth Redscale mister Affinity Community.
Mig-Thal mister Evil Affinity.
Dag gået

De stopper et ritual.
La’lhar springer stedet i luften.
Alexis dør i eksplosionen
La’lhar bliver taget til fange.

Dag gået

Tarkin cultist priest.

Day passed

Firenna har fået et symbol af Gareth Redscale. Det lyser.
Garath 19, 17. Divine saves?
Felgrim st. cubert præst

Dag gået
Lyle laver en ild rose
Lyle bliver teleporteret hjem
Dag gået
Gareth Redscale rejser nord på
Lyle spiser suppe på blomsten
Dag gået

Comments

Algast

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.