The Lands of Erathil

New beginning

GM only:
Alex viser Raislun det symbol som han tegner.
Raislun siger det er et gammelt, henviser til en bog om ritualer som det er i.

Folk som har pillaged bliver gennet mod arenaen og puttet i makeshift fængsler.

Gareth opsøger sisters of shadow. Får en aftale af Silena Illwater.

Firenna overnatter stående i Gareths værelse

Dag gået

Lyle har solgt 4 vildt nice tæpper og 3 kåber for 50gp.

De dræber en Cultist fra dem med de blå kåber med sølvkant
Fundet et symbol til den demon/devil de tilbeder, hånd indhyllet i flammer.
Deaths Children organisationen som tilbeder devil/demon.

Comments

Algast

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.